Документация

Документация за приложение Тефтери

Какво представлява документацията?

Това е информационният портал на Тефтери. Тук ще намерите справочник с описания на функциите на всяка от страниците на приложението. Също така ще публикуваме различни ръководства показващи как бързо да изпълним задачите, от които най-често бихте имали нужда.

Как да ползваме документацията?

Лявото странично меню съдържа линкове към всички страници от справочника, както и към всички ръководства. Дясното меню има бързи връзки към различните секции от страницата, която сте отворили в момента.