Главно табло

Документация за приложение Тефтери

Какво представлява главното табло?

Главното табло на Тефтери е началната страница на приложението. Идеята му е да представя на потребителите на Тефтери най-важната информация в агрегиран вид, така че да могат да видят най-важното с един поглед.

Известия

Над всички инструменти на таблото, приложението показва различни важни известия. Обикновено е добре на тези известия да се обърне внимание, за да може да се осигури правилното функциониране на приложението.

Известие за липсваща информация

Известието за липсваща информация показва, че в приложението трябва да се въведе някаква информация, която до този момент липсва, но е нужна за да се осигури нормалната работа на приложението.

Например, за да генерираме фактура едно от нещата, от които имаме нужда е продукт. Това означава, че ако нямаме въведени продукти, приложението ще покаже известие за липсваща информация с линк към страницата за създаване на продукти.

В това известие може да има повече от един липсващи елемента. Например, когато създадем акаунта си и влезем за първи път в Тефтери, ще ни излезе съобщение за всичката липсваща информация за създаване на фактури.

Известие за достигане на лимит

Известието за достигане на лимит показва, че наближавате някой от лимитите на акаунта ви. Лимитите на акаунта ви се определят от избрания абонамент за приложението. Ако често достигате лимитите на акаунта ви и имате нужда от повече капацитет, можете да преминете към план с по-голяма квота.

Инструменти

Инструментите на таблото представляват компоненти, които са специално предназначени да показват агрегирани данни за вашите клиенти, продукти, документи, парични потоци, печалба и много други. Винаги се стремим да предлагаме достатъчен набор от инструменти, ако имате нужда от инструмент, който липсва, моля свържете се с нас на страницата ни за контакти или с бутон "Поддръжка" в приложението. Информацията за всички инструменти идва от издадените с приложението фактури. Изполазва се дата на данъчното събитие от фактурите.

Инструмент: Приходи по периоди

Приходи по периоди показва брутните и нетните годишни приходи за последните 3 години, както и за текущата година.

Инструмент: ДДС по месеци

ДДС по месеци показва дължимия данък добавена стойност за всеки месец за текущата година.

Инструмент: Приходи по клиенти

Приходи по клиенти показва топ 3 клиентите, от които сме спечелили най-много за последните 3 години, както и за текущата година.