Мерни единици

Документация за приложение Тефтери

Управление на мерните единици за продуктите ви

Мерните единици в приложението служат за задаване на количеството на даден продукт или услуга. Те са задължителни за издаването на фактури, тъй като във фактурата трябва да се опише точно колко продавате от съответната ви продукция.

В страницата с мерни единици можете да:

  • видите списък с всички мерни единици
  • добавяте мерни единици
  • редактирате мерни единици
  • триете мерни единици

Списък с мерни единици

Списъкът с мерни единици показва въведените от вас мерни единици. Чрез него можете да извършвате различни действия с тях. Мерните единици в списъка са разделени на страници. Също така можете да търсите по различните полета на мерните единици. Един ред в списъка отговаря на една мерна единица. Различните колони показват полетата на всяка мерна единица като последната е колоната с действията.

Размер на страницата с мерни единици

В ляво над списъка се намира падащото меню за промяна на размера на страницата. Това е настройка, която се записва за всяко отделно устройство, с което достъпвате приложението. Пример: можете да имате две различни стойности: една за таблет и една за компютър. Всеки път, когато отворите приложението от съответното устройство ще се прилага настройката, която сте въвели през него.

Търсене на мерни единици

Търсачката за мерни единици се намира над десния край на списъка. За да я използвате просто започнете да пишете в нея. Почти веднага информацията в списъка ще се обнови.

Сортиране

Сортирането на списъка с мерни единици работи като кликнете върху заглавна клетка (клетката с името на съответната колона) от списъка. Сортирането има 3 режима, които се сменят при кликане върху името на колоната. Тези режими са възходящ, низходящ и без сортиране.

Действия с мерни единици

  • копиране
  • редакция
  • изтриване

Копиране

Копирането на мерна единица ви отвежда до формата за създаване на нова мерна единица с предварително попълнени данни от копираната. Това е функция, която може драстично да съкрати времето за въвеждане на подобни записи, като спестява ненужното копиране на еднаквата информация. При натискане на бутон "Запиши" ще бъде създадена нова мерна единица. При натискане на бутон "Отказ" ще бъдете отведени до списъка с мерни единици.

Редактиране

Бутонът за редактиране отваря формата за редактиране на мерни единици. Тук можете да промените информацията, която желаете. За да запишете промените, натиснете бутона "Запиши". При натискане на бутон "Отказ" ще бъдете отведени до списъка с мерни единици.

Изтриване

Изтриването на мерни единици става през последния бутон от всеки ред. След като го натиснете приложението ще поиска потвърждение в модален прозорец, за да се предотврати неволната загуба на информация. Ако натиснете "Отказ" прозорецът ще се затвори и мерната единица няма да бъде изтрита. Ако натиснете "Изтриване" мерната единица ще бъде изтрита и модалът ще се затвори.

Добавяне на нови мерни единици

Над търсачката в списъка с мерни единици се намира бутонът за добавяне на нови с надпис "Нова мерна единица". При кликване на бутона ще бъдете отведени до форма подобна на тази за редакция, но без попълнени стойности. Напомняме ви, че ако добавяте мерни единици със сходна информация можете да използвате функцията за копиране описана по-горе.