Клиенти

Документация за приложение Тефтери

Управление на клиенти

С Тефтери можете да управлявате ефективно информацията за вашите клиенти. В последствие можете да ползвате тази информация в различните модули на приложението, напр. за издаване на фактура към съответния клиент.

Посредством списъка с клиенти можете да правите следното:

  • да преглеждате всички клиенти
  • да добавяте нови клиенти, с които започвате работа
  • да редактирате съществуващите клиенти, при промяна на данните им
  • да изтривате клиенти, с които вече не работите

Списък с клиенти

Вече въведените клиенти се визуализират в странициран списък. Можете да търсите клиенти по различна информация. Всеки ред в списъка е отделен ваш клиент, а действията, които можете да извършвате с този клиент се съдържат в последната колона.

Известия

Вжаните системни съобщения отнасящи се за клиентите ви ще излязат като известия над списъка.

Известие за достигане на лимит

Известието за достигане на лимит показва, че наближавате лимита за общ брой въведени клиенти. Този лимит зависи от избрания абонамент за приложението и не се рестартира всеки месец. Ако искате да можете да добавяте повече клиенти трябва да преминете към по-висок абонаментен план.

Размер на страницата с клиенти

Промяната на настройката за размер на страницата за този списък става от падащото меню над левия край на списъка. Можете да изберете между няколко различни стойности, като изборът ви важи само за устройството, с което отваряте приложението в момента.

Търсене на клиенти в списъка

Търсенето в списъка с клиенти става през полето над десния край на списъка. За търсене започнете да пишете в полето. Списъкът ще се обнови почти веднага.

Сортиране на клиентите ви

Списъкът може да бъде лесно сортиран по всяка от показаните колони с изключение на колоната с действия. За да сортирате е необходимо просто да кликнете върху заглавната клетка на колоната, по която искате да се сортира. Ако искате да смените реда - кликнете отново, приложението редува 3 режима: нарастващ, намаляващ и без сортиране.

Действия с клиенти

Бутоните за действия с клиенти се намират в най-крайната колона на всеки ред. От първи към последен бутон функциите, които извършват са:

  • копиране на клиент
  • редакция на клиент
  • изтриване на клиент

Копиране на съществуващ клиент

Копирането на клиент е функция, която автоматизира копирането на информацията за клиентите със сходни параметри (напр. от един град). При натискане на бутона за копиране, приложението ще отвори формата за въвеждане на нов клиент и ще попълни всички стойности, използвайки данните от копирания клиент. При натискане на бутон "Запиши" ще създадете нов клиент с попълнените данни.

Редактиране на клиент

Бутонът за редактиране отваря формата за редакция на клиент. Тази форма съдържа всичките данни за клиента и позволява редакцията им. След като нанесете желаните промени можете да натиснете "Запиши", за да ги запишете или "Отказ", за да се върнете към списъка с клиенти без да ги записвате.

Изтриване на клиент

Последният бутон е бутонът за изтриване на клиент. При натискане приложението ще ви попита за потвърждение на действието. Ако натиснете "Отказ" прозорецът ще се затвори и клиентът няма да бъде изтрит. Ако натиснете "Изтриване" клиентът ще бъде изтрит.

Добавяне на нови клиенти

За да добавите нови клиенти използвайте бутона "Нов клиент" над търсачката на клиенти. При кликване на бутона ще бъдете отведени до форма подобна на тази за редакция, но без попълнени стойности. Напомняме ви, че ако добавяте клиенти със сходна информация можете да използвате функцията за копиране описана по-горе.