Продукти

Документация за приложение Тефтери

Продукти и услуги - добавяне, редактиране и изтриване

Продуктите и услугите са основната продукция, която вашата фирма произвежда, предлага и продава.

Въведените веднъж продукти/услуги могат да се използват на различни места в приложението като напр. за издаване на фактура за продажба на тези продукти/услуги.

Чрез екрана с продукция можете да:

  • преглеждате целия ви продуктов каталог
  • добавяте нови продукти и услуги, които предлагате
  • редактирате съществуващата продукция ако откриете грешки или при промяна на параметрите като име, цена, мерна единица и т.н.
  • да изтривате продукти или услуги, които вече не предлагате

Продуктов каталог

Продуктовият каталог представлява списък с всичките ви продукти и услуги. Този списък е странициран и дава възможност за търсене по повечето от полетата на продукта/услугата. Всеки ред в списъка е отделен продукт или услуга като в края на реда се намират и различните действия, които можете да извършвате с него.

Известия

Известията са различни съобщения, които се отнасят към продуктовия каталог, и които приложението трябва да ви покаже. Те се визуализират над самия продуктов каталог.

Известие за липсваща информация

Известието за липсваща информация ви обръща внимание, че липсва информация, която е необходима за добавяне на нов продукт. Без да я въведете не бихте могли успешно да добавите нов продукт. Известието също така ви предлага линкове към съответните страници, на които можете да коригирате тези липси.

Информацията нужна за да можете да създадете продукт е:

  • Категория
  • Мерна единица

Известие за достигане на лимит

Известието за достигане на лимит показва, че наближавате лимита за общ брой въведени продукти. Този лимит зависи от избрания абонамент за приложението и не се рестартира всеки месец. Ако искате да можете да добавяте повече продукти трябва да преминете към по-висок абонаментен план.

Размер на страницата на продуктовия каталог

Ако желаете можете да промените размерът на страницата на продуктовия каталог. Така всяка страница ще показва толкова продукти, колкото сте задали. Това е настройка в акаунта ви, която е валидна на ниво устройство. Това означава, че можете да имате две различни стойности: една за мобилно устройство и една за компютър. Всеки път, когато отворите приложението от съответното устройство ще се прилага настройката, която сте въвели за него.

Търсене в продуктовия каталог

Търсенето в списъка с продукти и услуги става през полето за търсене, което се намира над десния му край. Търсенето в това поле търси в повечето полета на продукцията ви и работи автоматично. Това значи, че няма нужда да правите нищо друго освен да напишете търсения текст.

Продукти и услуги - сортиране

Както и другите списъци в приложението, списъка с продукти и услуги може да бъде сортиран по всички визуализирани колони. Изключение е колоната с действия. За да сортирате списъка, кликнете на клетката с името на съответната колона. Сортирането има 3 режима, които се сменят при кликане върху името на колоната. Тези режими са нарастващ, намаляващ и без сортиране.

Какви действия можете да извършвате с продукцията в списъка

В края на всеки ред от продуктовия каталог са разположени бутоните за действия. Те отговарят само за продукта или услугата на същия ред. Възможните действия са:

  • копиране на продукт/услуга
  • редакция на продукт/услуга
  • изтриване на продукт/услуга

Копиране на продукт/услуга

Можете да ползвате тази функция, за да създадете нов продукт или услуга по модел на вече съществуващ такъв.

Ако имате запис, който има обща информация със записа, който трябва да създадете, с тази функция можете да създадете този нов запис, с всички данни предварително попълнени от продукта/услугата, който сте копирали.

С натискането на бутона, приложението ще ви отведе до вече попълнената форма, в която трябва само да промените различните данни.

Редактиране на продукт/услуга

Следващият бутон е този за редактиране на продукцията. При натискане ще бъдете пренасочени към страницата за редактиране на продукти и услуги. Тук трябва да въведете нужните данни и след това да натиснете бутона "Запиши". Ако сте попаднали тук по грешка, можете да се върнете към продуктовия каталог като натиснете бутона "Отказ".

Цена на продукт

Цената на продукцията ви трябва да се въведе без ДДС. Това се налага, защото други аспекти от приложението пресмятат автоматично данъка на база въведените и избраните от вас данъчни ставки.

Категория и мерна единица

Комбинираните полета (категория и мерна единица) представляват падащи менюта, които показват част от стойностите, налични в системата. В тях можете да търсите като кликнете върху падащото меню, след това в полето "Търси..." и започнете да пишете. Търсенето е за записи, които съдържат съответния въведен текст без значение от позицията. След като започнете да пишете полето ще се обнови почти мигновенно. За да изберете желания запис кликнете върху него.

Категорията на продукцията е основно с организационна цел.

Мерната единица се използва като стойност по подразбиране. Например ако издавате фактура, когато изберете продукт автоматично ще се попълни въведената тук стойност по подразбиране. Препоръчваме ви да въведете стойността, която използвате най-често.

Изтриване на продукт

Последният бутон от бутоните с действия е този за изтриване на продукт. Когато го натиснете ще се появи модален прозорец, който ще ви попита за потвърждение на действието (изтриване на продукт/услуга). Ако натиснете "Отказ" модалът ще се затвори и продуктът няма да бъде изтрит. Ако натиснете "Изтриване" продуктът ще бъде изтрит и модалът ще се затвори.

Добавяне на нови продукти и услуги

Ако искате да създадете нов продукт или услуга в системата, използвайте бутона "Нов продукт" над полето за търсене в продуктовия каталог. При кликване на бутона ще бъдете отведени до форма подобна на тази за редакция. Тук няма да има попълнени стойности. Напомняме ви, че ако добавяте продукти със сходна информация можете да използвате функцията за копиране описана по-горе.