Фирмени данни

Документация за приложение Тефтери

Защо е важно да се попълнят фирмените данни?

Страницата "Фирмени данни" съдържа важни данни като номер по БУЛСТАС, номер по ЗДДС, име на материално отговорно лице и др. Те са нужни за издаването на фактури, за да се попълнят правилните данни на доставчика на стоките или услугите.

Задължително ли е да ги попълня?

Не е задължително да попълвате данните веднага, но ако създадете фактура без да сте ги попълнили, те ще липсват във фактурата. Такава фактура ще бъде невалидна.

Валидация на данните

Полетата имат различни валидации, така че ако формата не се записва, може би сте въвели невалидни данни по грешка. Валидациите не са твърде стриктни, за да се избегнат проблеми при въвеждане на по-нестандартни данни.

Не забравяйте да запишете промените

Бутонът запиши валидира данните и ако всичко е наред ги записва. Ако натиснете бутона "Към главното табло" без да сте записали данните, ще бъдете пренасочен към главното табло, а промените няма да се запишат.