ДДС ставки

Документация за приложение Тефтери

Управление на вашите ДДС ставки

Най-често използваната ДДС ставка е 20%, но ако все пак имате нужда от различна, можете да го постигнете като я въведете тук.

Страницата с ДДС ставки ви дава възможност да правите следните неща:

  • да преглеждате всички ДДС ставки
  • да добавяте нови ДДС ставки
  • да редактирате ДДС ставки
  • да изтривате ДДС ставки, които вече не ползвате

Списък с ДДС ставки

Списъкът съдържа всички вече въведени ДДС ставки и позволява да търсите в него. Информацията и резултатите от търсенето се показват на страници. Редовете от списъка са различните ставки като последната колона съдържа действията отнасящи се за съответната ставка.

Размер на страницата с ДДС ставки

Размерът на страниците в списъка може да се промени от падащото меню над левия му край. Можете да изберете между няколко различни стойности, като изборът ви важи само за устройството, с което отваряте приложението в момента.

Търсене в списъка

Можете да търсите в списъка с ДДС ставки през полето за търсене над десния му край. За да търсите е нужно само да започнете да пишете в полето. Почти веднага списъкът ще зареди новото съдържание.

Сортиране на списъка

За да сортирате списъка, кликнете на клетката с името на съответната колона. Сортирането има 3 режима, които се сменят при кликане върху името на колоната. Тези режими са нарастващ, намаляващ и без сортиране.

Какви действия можете да извършвате с ДДС ставките

  • копиране на ДДС ставка
  • редакция на ДДС ставка
  • изтриване на ДДС ставка

Копиране на ДДС ставка

Тази функция съкращава времето за въвеждане на сходни записи като отваря формата за нова ставка с предварително попълнени данни. Те се взимат от ставката, която сте избрали да копирате. При натискане на бутон "Запиши" ще бъде създадена нова ставка.

Редактиране на ДДС ставка

Бутонът за редактиране ще ви отведе до формата за редактиране на ставки. След като въведете желаните корекции можете да натиснете бутона "Запиши", за да ги запаметите в приложението, или бутона "Отказ", за да се върнете към предишните стойности. При натискане на бутона "Отказ" ще бъдете пренасочени към списъка с ДДС ставки.

Изтриване на ДДС ставка

Ако искате да изтриете ставка можете да използвате последния бутон. При кликване ще се появи модален прозорец. Този прозорец служи за потвърждаване на действието. Ако натиснете "Отказ" прозорецът ще се затвори и ставката няма да бъде изтрита. Ако натиснете "Изтриване" ставката ще бъде изтрита и модалът ще се затвори.

Добавяне на нови ставки

Добавянето на нова ДДС ставка става през бутона "Нова ДДС ставка" над полето за търсене в списъка. При кликване на бутона ще бъдете отведени до форма подобна на тази за редакция, но без попълнени стойности. Напомняме ви, че ако добавяте ДДС ставки със сходна информация можете да използвате функцията за копиране описана по-горе.