Профил

Документация за приложение Тефтери

Основни функции на профилната страница

Профилната страница в приложението Тефтери служи за преглед на основната информация свързана с потребителя, който е влязъл в момента в системата.

На профилната ви страница виждате снимката, името и имейла, които използвате в социалния профил, с който сте влезли в системата. Също така има и поле за редактиране на името ви.

Полето "Права за действия в приложението" показва ролята на акаунта ви в приложението. За момента тази роля няма значение, но ще се използва в бъдещи функционалности, които разработваме в момента.

Секция абонамент

В тази част от профилната страница можете да видите текущия си абонамент за приложението, датата, до която е активен, както и месечната цена, която заплащате за този абонамент. Ако сте на безплатен абонамент в полето "Активен до" ще виждате знака за безкрайност, т.е. безплатният абонамент няма крайна дата.

Бутонът "Управление на абонамент" ще ви отведе до страницата за абонаменти. В нея можете да се абонирате за по-висок или по-нисък абонаментен план за приложението, както и да премахнете абонамента си (еквивалентно на това да минете на безплатен абонамент). Плащанията за абонаменти също се извършват от там. Справочника за тази страница можете да намерите тук.

Секция социални профили

Тук можете да видите, кои са свързаните социални профили с този акаунт, както и имейлите, които са използвани.